Tối ưu hóa chuyển đổi Google AdwordsThiết lp các mc tiêu (Goal) là điu tht s cn thiết nếu bn mun theo dõi & ti ưu hóa li nhun mang li thông qua website. Nếu không có các mc tiêu c th bn không th đo lường được bao nhiêu người đã ghé qua trang web & hoàn thành các mc tiêu mà bn thiết lp hay đáp ng các nhu cu ca người dùng khi h truy cp vào trang web.

Các mc tiêu khi được tính toán chính xác s tr thành mt công c tht s hu ích giúp bn trong vic qun lý ROI (Return On Investment).

Chuyn đi & đo lường hiu qu

Trước tiên chúng ta s đi qua khái nim chuyn đi là gì? Chuyn đi là mt khái nim mà khi người truy cp vào trang web ca bn đ đt được mc tiêu bn đ ra. Mc tiêu đó có th là mua mt món hàng, xem thông tin liên h, download mt file brochure gii thiu sn phm Chính xác là nhng gì bn thiết lp là mc tiêu (Goal) khi người truy cp hoàn thành nó gi là mt chuyn đi.

H thng Google Adwords có th đo lường được nhng chuyn đi này vì vy bn có th theo dõi cp đ t khóa bao gm nhng t nào to chuyn đi, nhng t nào không & làm thế nào đ xác đnh chi phí phù hp đ đu tư cho mt t khóa mang li chuyn đi.

Có mt s tht hin nhiên mà không phi ai cũng hiu rõ: Có nhng t khóa không to chuyn đi trc tiếp hoc không bao gi to chuyn đi cho dù ai đó nhp vào qung cáo ca bn.

Nếu bn mun tìm kiếm mt sn phm ví d như máy in? Thông thường không phi ai cũng có mt thương hiu thuc dng Top Of Mind, đơn gin h ch mun tìm mt chiếc máy in. Bn có th có bao nhiêu t khóa truy vn tìm kiếm cho mt nhu cu như vy?

Bn có th nghĩ rt nhiu cm t khóa ví d như mua máy in, bán máy in, giá máy in vi nhiu truy vn đa dng. Nhưng nếu bn mun tìm kiếm máy in văn phòng bn s tìm kiếm vi các truy vn khác như máy in văn phòng, giá máy in văn phòng, máy in văn phòng hiu sut cao

Tt c nhng t khóa truy vn trên không chc chn khách hàng s mua hàng ca bn bi vì thông thường đ mua mt sn phm mang tính k thut đòi hi khách hàng phi tham kho giá bán, ngun hàng, uy tín người bán hàng Do đó h s tham kho qua rt nhiu kênh như bn bè, din đàn, mng xã hi đ xem xét đánh giá & so sánh nhiu thương hiu, chng loi.

Do đó nếu qung cáo ca bn đang rao bán mt sn phm máy in chung chung và h click vào qung cáo rt có th h s lp tc tr thành mt người mua sm, cũng có th không. Nhưng nếu h tìm kiếm mt sn phm c th ví d máy in Canon iP4300 hoc Epson SX210 & qung cáo ca bn hin th bao gm các sn phm trên trang web vi các t khóa chính xác, gn vi nhu cu tìm kiếm ca h bn s có li thế hơn.

Chuyn đi giúp xác đnh các t khóa là rt quan trng và chc chn không ch dng li đó, bi vì nếu không có chuyn đi, bn s không biết nên đu tư vào t khóa nào & có th gim doanh thu vì đu tư không đúng.
SHARE:

2 comments:

  1. Now I’ve the first-rate concept of the manner website designs for business deal troubles! Manner to them!

    ReplyDelete
  2. Although they tackle complex projects, they are always capable and creative.
    designing company

    ReplyDelete

NINH TRAN | VIETNAM DIGITAL MARKETING FREELANCER