Gợi ý các trang Facebook liên quan (Facebook suggests similar pages)


Các trang gợi ý xuất hiện khi Facebook user Like Page từ timeline của Fan page

Thời gian gần đây có nhiều bạn hỏi về chức năng suggest similar page khi click like status, hình ảnh… của một Fan page nào đó hoặc click Like Page tại timeline của Fan page.

Đây là một chức năng đề nghị một trang tương tự, khuyến khích & giúp cho Facebook user tiếp xúc nhiều hơn & kết nối với những điều họ quan tâm. Các trang gợi ý sẽ có thể xuất hiện dưới một số hình thức

Tại tab Likes của Facebook Profile hoặc từng module cụ thể như Foods, Music, Entertainments...


Khi Faebook User click Like nội dung bất kỳ của một trang tương tự như status, hình ảnh...

Hoặc ở sidebar bên phải


Để cài đặt chức năng này bạn có thể vào mục Edit Page > Edit Settings kéo xuống mục Similar Page Suggestions. Chọn vào mục Include page when recommending similar… sau đó click Save Changes.


SHARE:

No comments:

Post a Comment

NINH TRAN | VIETNAM DIGITAL MARKETING FREELANCER