Hướng Dẫn Quản Trị Fan Page Thương Hiệu


Ở bài viết Quản trị fan page thương hiệu tôi có đặt ra vấn đề liệu có nên tạo ra một bản hướng dẫn quản trị dành cho các fan page thương hiệu khi mà nhìn vào phần lớn các Facebook Administrator đều xử lý tình các tình huống theo cảm tính rất dễ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu.

Hôm nay tôi có viết & chia sẻ với một ít kinh nghiệm của mình về quản trị fan page thương hiệu. Các bạn có thể tham khảo tài liệu này tại SlideShare.netSHARE:

No comments:

Post a Comment

NINH TRAN | VIETNAM DIGITAL MARKETING FREELANCER