Facebook cập nhật chức năng hiển thị Admin nào đã post bài


Từ 20/02/2014, Facebook bổ sung thêm chức năng hiển thị chính xác Facebook Admin nào đã post bài hay bình luận bài viết trên fan page. Chức năng này sẽ thật sự hữu ích đối với những fan page lớn có nhiều Admin quản lý cùng lúc.


Theo đó tên Admin post bài sẽ nằm cạnh bài viết & sẽ hiển thị đối với bất cứ ai là Admin của Facebook page đó. Ngoài việc thêm mức độ trách nhiệm, các số liệu có thể được sử dụng để đo lường về hiệu suất làm việc của từng Admin mỗi tuần hoặc mỗi tháng.

Sự thay đổi này thật sự là một thuận lợi về mặt quản lý đội ngũ dựa trên các KPIs.
SHARE:

No comments:

Post a Comment

NINH TRAN | VIETNAM DIGITAL MARKETING FREELANCER