[Facebook Update] - Thay đổi giao diện news feed


Sáng 03/7/2014, Facebook cập nhật trên một số tài khoản thay đổi giao diện News Feed. Theo thông báo từ Facebook, news stories hiển thị sẽ cho trải nghiệm tốt hơn với hình ảnh kích thước lớn hơn.

Hình ảnh kích thước vuông

Hình ảnh kích thước ngang

Thực tế thay đổi này giúp người dùng trải nghiệm nhiều hơn, tập trung vào news feed hơn & cũng tập trung vào... quảng cáo nhiều hơn. Có thể dễ dàng nhận thấy background của giao diện được biến đổi hoàn toàn thành một màu xám để tập trung sự chú ý của người dùng nhiều hơn vào news feed cũng như sidebar quảng cáo bên phải. Riêng Chat Sidebar & Friend's Acitivies cũng được thay đổi đồng bộ màu với background.

SHARE:

2 comments:

  1. Expect a clear and efficient development process UX design agency San Francisco while communicating easily with their detail-oriented developers.

    ReplyDelete
  2. Their willingness to partner with us has been great.
    top creative agencies

    ReplyDelete

NINH TRAN | VIETNAM DIGITAL MARKETING FREELANCER